Lemondási nyilatkozat

Kereskedő neve: Hegedüs László egyéni vállalkozó
Kereskedő címe: 7030 Paks, Építők útja 33.
Kereskedő e- mail címe: umamiroastery@gmail.com
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbiakban megjelölt termék(ek) adásvételére irányuló
szerződés tekintetében:

Megrendelés időpontja:
Megrendelés száma:
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
A fogyasztó e- mail címe:
Kelt:
A fogyasztó aláírása: